روز آردوینو Arduino Day

روز آردوینو مصادف با 28 مارس، روزی است که در آن تولد آردینو در سراسر جهان جشن گرفته می شود. در این جشن،  آن دسته از کسانی که با آردوینو کار می کنند اطلاعات، پروژه ها و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک می گذارند. همه افرادی که در زمینه کار با آردوینو مشارکت می کنند، می توانند در این جشن شرکت نموده وبا افزدون یک event به مجموعه افرادی  که در سالروز تولد آردینو  تجربیات خود را به استراک می گذارند،  بپیوندند.

Digital-Kit-MockUp_posters

برای ایجاد کردن event به این لینک مراجعه کنید.

One thought on “روز آردوینو Arduino Day

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *